Of het nu het grote podium of advies achter de schermen betreft, Mounir werkt intersectioneel en interdisciplinair. Hij beschouwt zijn kennis, ervaring en expertise als verschillende bouwsteentjes van dezelfde piramide. Als een veerman beweegt hij tussen verschillende werelden en nodigt hij anderen uit om met hem mee op reis te gaan. Hij schudt mensen wakker en maakt gehakt van de hokjesgeest. Zijn primaire focus is al jaar en dag sociale revoluties en maatschappelijke verandering; of het nu om duurzame systeemverandering gaat of een nieuwe taal voor een nieuwe tijd.

Wil je dat Mounir ook jouw bedrijf, instelling of organisatie inspireert of een stevige spiegel voorhoudt? Stuur dan een bericht via de het contactformulier.

Je mag ook niets meer zeggen

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Maar wie weet eigenlijk nog wat je wel en niet tegen wie kunt zeggen? In zijn boek en bijbehorende trainingen gaat Mounir Samuel (met humor) in op de vele manieren waarop een taal kan uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen.

Jona zonder walvis en het Grote Jona-spel

De klimaatramp is een feit en we zitten er midden in. Als correspondent sociale revoluties en maatschappelijke verandering was Mounir Samuel getuige van de wereldwijde effecten daarvan. Hij schreef er het veelbesproken boek over ‘Jona zonder Walvis - een profetie voor Nederland’ dat in februari 2022 verscheen.

De Privilege Piramide

Mounir leert mensen moeilijke, maar noodzakelijke gesprekken met elkaar te voeren. Om het gesprek te bevorderen en uitdagingen inzichtelijk te maken ontwikkelt hij interactieve publieksinstallaties zoals de Privilege Piramide.

Presentatie & Dagvoorzitterschap

Op zoek naar een dagvoorzitter of presentator met inhoudelijke kennis, snelheid, humor en jarenlange ervaring? Dan ben je bij Mounir aan het juiste adres.

De Grote Vooroordelenshow

Dit kan en moet anders! Om de hokjesgeest te doorbreken ontwikkelde Mounir een interactief spelprogramma als alternatief voor het brede scala aan diversiteitstrainingen, die vaak niet verder komen dan aannames over vermeende verschillen en het groepsdenken (on)bewust versterken.

Diversvaardigheid

Mounir werkt voorbij diversiteit en identiteit aan wat hij ‘diversvaardigheid’ noemt. Hierbij wordt gestreefd naar de creatie van een organisatiecultuur waarin het samenbrengen van - en interactie tussen - uiteenlopende waarden, ervaringen, leefwerelden, politieke overtuiging en geloofsopvattingen wordt gestimuleerd en zodoende onderling begrip ontstaat.

Theater & stand up

Mounir verzorgt op aanvraag op maat gemaakt interactief improvisatietheater en stand up comedy, ook treed hij op als spoken word artiest.

Journalistiek en media

Het kan zo maar zijn dat je Mounirs vlotte en scherpe commentaar op NPO Radio 1 langs hoort komen. Hij is namelijk nog steeds werkzaam als journalist en politiek adviseur voor programma’s als Bureau Buitenland, NPO Radio 1 Journaal, Nieuw & Co en Met het Oog op Morgen.