Werkzaamheden

Of het nu het grote podium of advies achter de schermen betreft, Mounir werkt intersectioneel en interdisciplinair. Hij beschouwt zijn kennis, ervaring en expertise als verschillende bouwsteentjes van dezelfde piramide. Als een veerman beweegt hij tussen verschillende werelden en nodigt hij anderen uit om met hem mee op reis te gaan. Hij schudt mensen wakker en maakt gehakt van de hokjesgeest. Zijn primaire focus is al jaar en dag sociale revoluties en maatschappelijke verandering; of het nu om duurzame systeemverandering gaat of een nieuwe taal voor een nieuwe tijd.

Wil je dat Mounir ook jouw bedrijf, instelling of organisatie inspireert of een stevige spiegel voorhoudt? Stuur dan een bericht via de het contactformulier.

Je mag ook niets meer zeggen

Play Video

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe taal. Maar wie weet eigenlijk nog wat je wel en niet tegen wie kunt zeggen? In zijn boek en bijbehorende trainingen gaat Mounir Samuel (met humor) in op de vele manieren waarop een taal kan uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen. Hij zet je aan het denken en schuwt geen taboe of ongemak. Zo gebruikt hij het dagelijkse woordgebruik om aan te tonen wat er mis gaat in de samenleving en komt hij met scherpe interventies. Doel is om een veilige, inclusieve en toegankelijke taal te creëren voor en door iedereen. Mounir geeft je geen checklist of verboden woordenlijst, maar tools hoe waardengericht te  spreken. Dit is dé blauwdruk voor een nieuwe taal in een nieuwe tijd.

Het vervolg en de verdieping op Waarden voor een Nieuwe Taal die hij ontwikkelde voor de Code Diversiteit & Inclusie.

De klimaatramp is een feit, wat nu?

Play Video

De klimaatramp is een feit en we zitten er midden in. Als correspondent sociale revoluties en maatschappelijke verandering was Mounir Samuel getuige van de wereldwijde effecten daarvan. Hij schreef er het veelbesproken boek over ‘Jona zonder Walvis - een profetie voor Nederland’ dat in februari 2022 verscheen. Helder en onontkoombaar duidt hij de aard en omvang van de verschillende crises van deze tijd en de rol van Nederland daarin; van CO2 in de atmosfeer tot het belang van de walvis, van het aandeel van Shell tot de verwoesting van de Amazone door het Nederlandse bedrijfsleven.

Mounir laat zien wat ons in de komende decennia te wachten staat én hoe we ons daartegen kunnen wapenen. In Jona zonder walvis presenteert hij daarom ook een concreet en ingrijpend politiek manifest. Een beter milieu begint namelijk niet bij onszelf, maar bij politieke moed en gezamenlijke keuzes.

‘Een boek als dit is nodig en grijpt de lezer naar de keel. Mounir Samuel heeft de verschillende crises goed met elkaar in verbinding gebracht en laat zien hoezeer de problemen onderling verknoopt zijn. Het is goed dat hij afsluit met wat ons te doen staat. Dat is niet mis! Maar ik ben ervan overtuigd dat dergelijke stappen moeten worden gezet.’
Prof. Dr. Jan Pronk

‘Jona zonder walvis’ is een groot succes en heeft er al flink wat herdrukken op zitten. Mounir is een veelgevraagd spreker over het onderwerp en helpt overheid en bedrijven in een duurzame en rechtvaardige transitie.
In september 2022 verzorgde hij de opening van Springtij Podium, het grootste klimaatplatform van Nederland.

Fotograaf Vincent van Kleef
Fotograaf Vincent van Kleef

De Grote Vooroordelenshow

Diversiteit en inclusie zijn de hot topics in deze tijd. Maar de huidige diversiteitsaanpak van veel organisaties maakt van personen met bepaalde (minderheid)identiteiten een ‘diversiteitsvinkje’. Mensen worden daarbij teruggebracht tot hun kleur, seksuele oriëntatie en/of afkomst bijvoorbeeld. Ook wordt van hun identiteit(en) vaak hun expertise gemaakt. Daarmee worden de bestaande aannames en uitsluitingsmechanismen ongewild versterkt. Het aannemen van personen op basis van hun (minderheid)identiteiten brengt vaak geen echte cultuuromslag op gang omdat de nieuwkomers in de veiligheid van de eigen bubbel worden gezocht en de personen in kwestie vaak hetzelfde waardepatroon hanteren.

Dit kan en moet anders! Om de hokjesgeest te doorbreken ontwikkelde Mounir een interactief spelprogramma als alternatief voor het brede scala aan diversiteitstrainingen, die vaak niet verder komen dan aannames over vermeende verschillen en het groepsdenken (on)bewust versterken.

Vanuit allerlei externe identiteiten en aannames, wordt er stapsgewijs toegewerkt naar de kernidentiteit(en) van ieder mens. De nadruk ligt daarbij op het omarmen van ongemak, het onderzoeken van eigen vooroordelen en sociale bubbels  en het leggen van nieuwe dwarsverbanden over tal van  identiteitslijnen heen.

Mounir maakt deze interactieve ervaringen op maat en biedt ook sociale experimenten rond grensoverschrijdend gedrag, luistervaardigheid, assertiviteitstraingen en privilege, zoals door het bouwen van een Privilegepiramide die hij ontwikkelde voor het Tropenmuseum.

Diversvaardigheid

Mounir werkt voorbij diversiteit en identiteit aan wat hij ‘diversvaardigheid’ noemt. Hierbij wordt gestreefd naar de creatie van een organisatiecultuur waarin het samenbrengen van - en interactie tussen - uiteenlopende waarden, ervaringen, leefwerelden, politieke overtuiging en geloofsopvattingen wordt gestimuleerd en zodoende onderling begrip ontstaat.

In een diversvaardigheidstraining wordt het team geholpen om de bestaande organisatiecultuur ‘diversvaaridg’ te maken, zodat (nieuwe) medewerkers zich niet alleen veilig voelen maar hun expertise, ervaringen en persoonlijke uniciteit ook volledig in kunnen brengen. Zo kan een organisatie niet alleen andere perspectieven binnenhalen maar ook behouden én volledig benutten. Alleen zo ontstaat er daadwerkelijke inclusie en komt de unieke rijkdom en veelzijdigheid van teams en organisaties optimaal tot bloei.

Fotograaf Bibi Veth
Fotograaf Bibi Veth
Fotograaf Bibi Veth
Fotograaf Bibi Veth

Theater & stand up

In 2019 veroverde Mounir de theaterwereld met zijn eigen solovoorstelling. Hij speelde in meer dan 30 theaters met de avondvullende voorstelling ‘En toen schiep God Mounir’. In een hedendaags scheppingsverhaal, waarin tal van identiteiten zoals kleur, afkomst en religie worden afgepeld, gaat Mounir op zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens. Vanuit een Egyptisch koffiehuis neemt hij het publiek mee op een reis door de wereld en zijn eigen leven.

Fotograaf Jean van Lingen
Fotograaf Jean van Lingen

“Mounir toont zich de meester van het ongemak. Met deze autobiografische aanpak legt hij een flink aantal pijnlijke aders bloot in de Nederlandse maatschappij.”

~ Winq

“Hoewel de voorstelling zeer persoonlijk is, gaat het uiteindelijk over dingen die groter zijn dan hijzelf: geloof, verandering, de mens.”

~ Theaterkrant

Play Video

In 2022 debuteerde Mounir Samuel samen met Lev Avitan met de improvisatievoorstelling ‘de Dichter & de Profeet’ op Graceland Festival.

Mounir verzorgt op aanvraag op maat gemaakt interactief improvisatietheater en stand up comedy, ook treed hij op als spoken word artiest.

Journalistiek en Media

Het kan zo maar zijn dat je Mounirs vlotte en scherpe commentaar op NPO Radio 1 langs hoort komen. Hij is namelijk nog steeds werkzaam als journalist en politiek adviseur voor programma’s als Bureau Buitenland, NPO Radio 1 Journaal, Nieuw & Co en Met het Oog op Morgen.

Daarnaast schrijft hij met grote regelmaat essays en reportages voor o.a. de Groene Amsterdammer. In 2019 werd hij getipt voor de European Press Prize. Ook makte hij enkele tv documentaires o.a. met de VPRO. Daarnaast presenteerde hij in 2020 het tv-programma de Nieuwe Wereld (EO) op NPO 2.