Diversvaardigheid

Mounir werkt voorbij diversiteit en identiteit aan wat hij ‘diversvaardigheid’ noemt. Hierbij wordt gestreefd naar de creatie van een organisatiecultuur waarin het samenbrengen van – en interactie tussen – uiteenlopende waarden, ervaringen, leefwerelden, politieke overtuiging en geloofsopvattingen wordt gestimuleerd en zodoende onderling begrip ontstaat.

In een diversvaardigheidstraining wordt het team geholpen om de bestaande organisatiecultuur ‘diversvaardig’ te maken, zodat (nieuwe) medewerkers zich niet alleen veilig voelen maar hun expertise, ervaringen en persoonlijke uniciteit ook volledig in kunnen brengen. Zo kan een organisatie niet alleen andere perspectieven binnenhalen maar ook behouden én volledig benutten. Alleen zo ontstaat er daadwerkelijke inclusie en komt de unieke rijkdom en veelzijdigheid van teams en organisaties optimaal tot bloei.

© Bibi Veth, het Stedelijk (2018)
© Bibi Veth, het Stedelijk (2019)