Over Mounir

Mounir Samuel houdt zich bezig met de grote vragen van deze tijd en probeert daar telkens weer nieuwe en creatieve antwoorden op te vinden. Hij geeft grote termen als duurzame systeemverandering, waarheid en verzoening, klimaatrechtvaardigheid en radicaal rechtsherstel concrete invulling en betekenis en ontwikkelt concrete actieplannen en interventies om de samenleving veilig, toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen.

Mounir werkt op de scheidslijnen van politiek, klimaat, gender, media, taal, kunst en cultuur, religie en maatschappij. Hij beweegt sierlijk tussen verschillende werkvelden en weet de meest uiteenlopende disciplines met elkaar te verbinden. Mounir is onder andere politicoloog, meervoudig bekroond correspondent en journalist, auteur, performance artiest, theatermaker, curator, (tv-)presentator, trainer en cultureel ondernemer. Winq magazine gaf hem de eretitel van changemaker of the decade.

Mounir studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en UC San Diego en volgde daarnaast bijvakken in Amerikaans buitenlands beleid, defensiestudies, geschiedenis van Zuidwest-Azië (voorheen Midden-Oosten) en islamitisch recht. In 2012 voltooide hij de tweejarige post-initiële master International Relations and Diplomacy aan de Universiteit Leiden en het Instituut Clingendael. Zijn grootste leerschool vond plaats buiten de collegezalen door een leven van werken, schrijven, maken, spelen en denken dwars over scheidslijnen en grenzen.

© Irwan Droog (2022)

Mounir schreef dertien boeken, waaronder het boek Jona zonder walvis: een profetie voor Nederland (2022) waarin hij niet alleen de impact van de klimaatramp in kaart brengt en de grote rol die Nederland daarin speelt, maar ook een concreet actieplan per sector en beroepsgroep presenteert hoe de klimaatramp met zoveel mogelijk mensen en dieren te overelven.

In zijn boek Je mag ook niets meer zeggen: een nieuwe taal voor een nieuwe tijd  (2023) presenteert hij een veilige, inclusieve en toegankelijke taal van én voor iedereen. Daarbij komen de waarden voor de woorden. Het gaat hem niet zozeer om het hoe maar het waarom.

Wat zeggen we en wat zijn daar de gevolgen van? Door de taal als vertrekpunt te nemen brengt hij de systematische doorwerking van kwesties als genderongelijkheid, institutioneel racisme, de koloniale geschiedenis, labelling en minderheidsstress, diplomisme en ontoegankelijkheid aan het licht. Doel is om een taal te ontwikkelen die niet alleen recht doet aan de werkelijkheid, maar ook recht brengt.

© Irwan Droog (2022)

"Op zoek naar de antwoorden voor de grote vragen van deze tijd."

Als antwoord op het grote diversiteit- en inclusievraagstuk dat het huidige identiteitsdenken eerder versterkt dan afbreekt, ontwikkelde hij een samenlevings- en organisatiemodel dat hij ‘diversvaardigheid’ noemt. Deze werkwijze vormt door steeds meer bedrijven en organisaties overgenomen en vormt de grondslag van zijn nieuwe taal voor een nieuwe tijd.

Mounir leert mensen moeilijke, maar noodzakelijke gesprekken met elkaar te voeren. Om het gesprek te bevorderen en uitdagingen inzichtelijk te maken ontwikkelt hij interactieve publieksinstallaties zoals ede Privileg Piramide. In dit model worden identiteiten, sociale status en legale positie omgezet in afzonderlijke bouwstenen die samen een piramide vormen. De interactie tussen deze verschillende bouwstenen visualiseert de betekenis van intersectionaliteit en deconstrueert vooraf aangenomen noties over privileges en identiteitspolitiek. De bouwstenen ‘wit’ en ‘man’ eindigen bijvoorbeeld meestal bovenaan de piramide, maar in combinatie met de ‘visuele beperking’, ‘psychologische uitdagingen’ en ‘woont in verwaarloosde wijk’ worden de verschillende lagen van de piramide weer door elkaar geschud. Dit is slechts een van de vele participatiemodellen die hij bedacht om systematische in- en uitsluiting te onderzoeken en uit te leggen. Zijn zogeheten ‘publieks interactieves’ worden actief gebruikt door musea zoals het Tropenmuseum in Amsterdam.

Mounir faciliteert de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen onderwijsinstanties en de kunst- en cultuursector in duurzame maatschappelijke verandering en waardegericht leiderschap. Hij werkt als dagvoorzitter, moderator en interviewer en verzorgt lezingen, trainingen, workshops, advies en bemiddeling, artistieke performances, spoken word optredens en Keynotes in binnen- en buitenland.

© Nienke van Denderen (2022)

Meer weten?

Mounir Samuel verzorgt lezingen, trainingen, workshops, stand-up comedy, spoken word optredens, consultancy, debatten en presentaties in binnen- en buitenland. Stuur voor meer informatie en boekingen een mail via het contactformulier.