De Grote Vooroordelenshow

Diversiteit en inclusie zijn de hot topics in deze tijd. Maar de huidige diversiteitsaanpak van veel organisaties maakt van personen met bepaalde (minderheid)identiteiten een ‘diversiteitsvinkje’. Mensen worden daarbij teruggebracht tot hun kleur, seksuele oriëntatie en/of afkomst bijvoorbeeld. Ook wordt van hun identiteit(en) vaak hun expertise gemaakt. Daarmee worden de bestaande aannames en uitsluitingsmechanismen ongewild versterkt. Het aannemen van personen op basis van hun (minderheid)identiteiten brengt vaak geen echte cultuuromslag op gang omdat de nieuwkomers in de veiligheid van de eigen bubbel worden gezocht en de personen in kwestie vaak hetzelfde waardepatroon hanteren.

© Vincent van Kleef (2018)

Mounir maakt deze interactieve ervaringen op maat en biedt ook sociale experimenten rond grensoverschrijdend gedrag, luistervaardigheid, assertiviteitstraingen en privilege, zoals door het bouwen van een Privilegepiramide die hij ontwikkelde voor het Tropenmuseum.

Dit kan en moet anders! Om de hokjesgeest te doorbreken ontwikkelde Mounir een interactief spelprogramma als alternatief voor het brede scala aan diversiteitstrainingen, die vaak niet verder komen dan aannames over vermeende verschillen en het groepsdenken (on)bewust versterken.

Vanuit allerlei externe identiteiten en aannames, wordt er stapsgewijs toegewerkt naar de kernidentiteit(en) van ieder mens. De nadruk ligt daarbij op het omarmen van ongemak, het onderzoeken van eigen vooroordelen en sociale bubbels en het leggen van nieuwe dwarsverbanden over tal van identiteitslijnen heen.