2. Rottende sushi in plastic bakjes

In deze aflevering wordt Mounir Samuel opgenomen door een reusachtige school sardines en trekt hij erop uit met lokale vissers in Senegal en Tanzania. Hij toont de gevolgen van overbevissing voor mens en dier, gaat uitgebreid in op de kwestie van zee-ontbossing en leert je de gekste feitjes over het belang van zeedieren. 

Concept, tekst en presentatie: Mounir Samuel
Montage en productie: Cecilia Adorée
Beeld: Eric Huysen / Moker Ontwerp

Meer luisteren over hoe je mens moet zijn in tijden van klimaatontwrichting? Luister ook eens naar Klimaattherapie de Podcast!

Luister via jouw favoriete platform ⟶