De klimaatramp is een feit, wat nu?

De klimaatramp is een feit en we zitten er midden in. Als correspondent sociale revoluties en maatschappelijke verandering was Mounir Samuel getuige van de wereldwijde effecten daarvan. Hij schreef er het veelbesproken boek over ‘Jona zonder Walvis – een profetie voor Nederland’ dat in februari 2022 verscheen. Helder en onontkoombaar duidt hij de aard en omvang van de verschillende crises van deze tijd en de rol van Nederland daarin; van CO2 in de atmosfeer tot het belang van de walvis, van het aandeel van Shell tot de verwoesting van de Amazone door het Nederlandse bedrijfsleven.

Mounir laat zien wat ons in de komende decennia te wachten staat én hoe we ons daartegen kunnen wapenen. In Jona zonder walvis presenteert hij daarom ook een concreet en ingrijpend politiek manifest. Een beter milieu begint namelijk niet bij onszelf, maar bij politieke moed en gezamenlijke keuzes.

‘Een boek als dit is nodig en grijpt de lezer naar de keel. Mounir Samuel heeft de verschillende crises goed met elkaar in verbinding gebracht en laat zien hoezeer de problemen onderling verknoopt zijn. Het is goed dat hij afsluit met wat ons te doen staat. Dat is niet mis! Maar ik ben ervan overtuigd dat dergelijke stappen moeten worden gezet.’
Prof. Dr. Jan Pronk

‘Jona zonder walvis’ is een groot succes en heeft er al flink wat herdrukken op zitten. Mounir is een veelgevraagd spreker over het onderwerp en helpt overheid en bedrijven in een duurzame en rechtvaardige transitie.

In september 2022 verzorgde hij de opening van Springtij Podium, het grootste klimaatplatform van Nederland.