Blog

05 feb / Op de tank

Deze speech schreef ik voor het Vervolg van de Volkskrant – 5-2-2010
De opdrach
t? Wat zou ik tegen het Egyptische volk zeggen als ik op een tank op het Tahrir-plein zou staan?

 Zonen en dochters van de Nijl.
Luister! Luister naar de stem van de revolutie.
Masr Oum el-Donya
, Egypte is de moeder van de wereld. Een moeder in barensweeën.
Ze huilt en kreunt om het lot van haar kinderen. Ze jubelt en zingt om het geluk van deze nieuwe tijd. Ze baart een nieuwe natie. Een onbevreesde natie, een volk van vrijheid, zonen en dochters welvarend als de farao’s, vruchtbaar als het Nijlslib.
In Egypte is de geschiedenis geboren en in Egypte zal de geschiedenis worden voltooid. Wij zullen geschiedenis schrijven, wij, nu, vandaag, kunnen en zullen de loop van de tijd veranderen. De wereld kijkt toe hoe de slapende sfinx van Gizeh opstaat en brult om vrijheid. Volk verheft u! Laat u niet van de weg brengen door leiders die u manipuleren, door partijen die uw stem willen misbruiken, door extremisten die de eenheid van onze natie willen vernietigen.
Moslims en christenen, mannen en vrouwen, wij zijn allen Egyptenaar. En wij zullen in eenheid en saamhorigheid vreedzaam strijden voor een nieuwe toekomst. Er zijn groepen en partijen die ons uiteen willen drijven, die ons kapot willen maken, die dit land willen breken. Maar het zal ze niet lukken. Wij blijven staan, want vrijheid is sterker dan het zwaard, dromen lichter dan traangas, ambities krachtiger dan de wapenstok.
De grote piramides zijn gebouwd met bloed, zweet en tranen. De bouw van het nieuwe Egypte vraagt veel van u. Maar zij zal een glorieus monument zijn van uw gezamenlijke inspanning. Ze zal worden bewonderd door vele generaties na u. Ze zal schitteren in haar luister, maar denk na! Laat u niet door politieke of religieuze krachten misleiden.
U bent het land, u bent het volk, Egypte is van u – moge de barmhartige God ons allen zegenen en nabij staan.

4 Comments

Geef een reactie