Blog

14 okt / Mounir Samuel in de Nieuwe Maan – Ik schaam me diep

Hierbij richt ik het woord als christen tot mijn christenbroeders, of zogenaamde politieke hoeders, van de oh zo geprezen christelijke waarden van Nederland. Eng rechtspopulisme, volstrekt mainstream gemaakt in de H.J. Schoo-lezing en andere oneliners van deze heren-politici in de krant.
Beste Buma en lieve Segers, graag spoor ik U aan, vanavond eens heel lang voor de spiegel te gaan staan. 
Wat bent u trots dat het u is gelukt. Na 208 dagen moeizaam onderhandelen zucht u opgelucht. 
Er is een kabinet, met maar liefst twee christelijke partijen. Wat een feest. Taart! Het liefst had u het zonder D66 gesteld, maar goed, macht is ook wat waard. Dapper draagt u de plicht. Ik kan niet begrijpen hoe u rustig in bed ligt. 
Uw grote excuus, dat u niet aan de regeerverantwoordelijkheid kon ontkomen is een gedachte die door Calvijn gedeeld wordt misschien. Of uw gereformeerde held: Abraham Kuyper. Maar Christus?
Die roept ons op God te dienen in Geest en in waarheid. Leert ons dat de kleinsten de grootsten zijn. Veegt het tempelplein schoon van winst-beluste handelaars en politiek gekonkel.
Voor Hem bestaat er geen westerse superioriteit, Zijn troon is er één die ver boven geografische grenzen reikt. Die Hollandste-joods-christelijke waarden die u beiden claimt, zijn de Maker van het Al volledig vreemd. Geboren in het Midden-Oosten, was ook Jezus een politiek vluchteling, die naar Egypte vluchtte voor bescherming. Was Hem geen asiel gegeven, dan zouden we in een hele andere wereld leven. 
Te midden van alle koehandel en het politieke spel, ziet Hij heus wel: hoe er met zijn naam vandoor wordt gegaan. Onbegrijpelijk dat die C nog voor dat Democratisch Appèl mag staan. Mijn voorstel: vervang Christelijk voor Commercieel. Ieder humaan offer is het CDA immers teveel?
Wat jullie voor de ander doen, doen jullie eigenlijk voor mij, zo sprak Hij: “Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.”
Maar het CDA laat vluchtelingen gewoon creperen, in mensonterende omstandigheden aan de Turkse grens bivakkeren, omdat ze niets willen weten van humaan asielbeleid, Sybrand Buma geen boodschap heeft aan naastenliefde en medemenselijkheid. Ondertussen kijkt de ChristenUnie knarsetandend toe, roept twee keer luid “boe!”, om het verzet te staken en mensonterend beleid braaf mogelijk te maken. 
“Laat alle kinderen tot mij komen,” sprak Christus met klem. Maar bij het CDA zijn ze allang niet meer Bijbelvast. Dat hele idee van een generaal kinderpardon mag mooi in de ijskast. Of misschien dat de Schrift juist heel letterlijk wordt genomen? En al die ongewenste kinderen gewoon om mogen komen? Van de 1360 aanvragen in de afgelopen drie jaar werd maar 100 kinderen een verblijf toegewezen, zelfs al wonen ze hier het grooste deel van hun leven. Ik hoor Buma bidden: “Onze Vader in de Hemel, bevrijd ons van deze kostenpost, zodat dit probleem is opgelost, neem die kinderen in genade aan, zodat het bedrijfsleven er financieel op vooruit kan gaan, in mijn eigen naam. Amen.” 
Als christen kan ik me niets dan schamen. 

 

 

Geef een reactie