Blog

23 dec / Maak kennis met de Nederlandse poldermoslim

Een kleurig straatbeeld
Als je in het centrum van Rotterdam loopt kan het niet anders dan dat je zintuigen worden geprikkeld door al die kleuren en geuren. Je ziet aparte kleding, hoofddoekjes en kroeshaar, baardjes en gladgeschoren gezichten, blauwe ogen, bruine ogen, sari’s en sluiers… Je kunt het zo gek niet bede
nken. Maar wat schuilt er achter al die verschillende gezichten? Is elke allochtoon een moslim en zo ja, zijn alle moslims hetzelfde?
Nederland is een multiculturele samenleving met migranten uit de hele wereld. De grootste minderheden in Nederland komen uit Suriname en de Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko, al zijn er in de grote streden tegenwoordig honderden verschillende nationaliteiten te vinden. Al die verschillende mensen zijn niet over één kam te scheren. Zo kan een Surinamer een christelijke Creool zijn, een islamitische Javaan (Nederland haalde veel slaven uit Indonesië, het grootste moslimland ter wereld) of een Hindoestaan (de naam zegt het al: deze mensen zijn hindoes en komen oorspronkelijk uit India). Maar hetzelfde geldt ook voor de diversiteit van andere etnische groepen in Nederland. Zo zijn Turkse Nederlanders lang niet allemaal moslim en behoren ze (wanneer ze wel moslim zijn) ook niet allemaal tot dezelfde stroming. Want net zoals er in de protestantse kerken veel verdeeldheid heerst, zo zijn er ook veel verschillende stromingen binnen de islam.

Verschillende categorieën
De meeste moslims in Nederland komen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. We hebben het dus over een gebied dat zich uitstrekt van Marokko tot en met Iran en van Turkije tot Soedan.
Aan de hand van een aantal profielen, willen we je een idee geven van de veelzijdigheid van migranten uit deze regio.

Mahmoed (18) ‘Mijn opa en oma komen uit Marokko, maar ik ben in Nederland geboren. Met mijn hele familie gaan we elk jaar bij onze familie in Marokko op bezoek. Dat is soms weleens lastig, want waar hoor ik nou thuis? In Marokko of in Nederland?
Voor mij is de islam iets wat bij mijn identiteit hoort.

Met feestdagen ga ik naar de moskee, maar verder niet. Of ik de Koran weleens heb gelezen? Nee joh, veel te moeilijk. Zo goed is m’n Arabisch echt niet! Maar ik ben wel moslim en voel me verbonden met andere moslims! Als ik later kinderen heb, zal ik ze zeker als moslim opvoeden.’


Esra (19) ‘Ik ben Turkse en studeer aan de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Voor mij betekent de islam echt alles. Ik draag bewust een hoofddoek en wil Allah zo goed mogelijk dienen. Vroeger was de islam niet zo belangrijk voor mij, maar sinds ik studeer voel ik me echt helemaal bekeerd. Op dit moment studeer ik Koran wetenschappen en islamitisch recht. Dat helpt mij om de islam beter te begrijpen en mijn godsdienst beter te kunnen verdedigen, want helaas denken veel mensen heel negatief over de islam.’


Maral (17) ‘Hallo, ik ben Maral en ik kom uit Iran. Toen ik drie jaar oud was zijn mijn ouders gevlucht en sindsdien ben ik niet meer terug geweest. Iran is een Islamitische Republiek en daar hebben we echt vreselijke herinneringen aan. Er was geen vrijheid, niets! Ik ben blij dat ik Nederland woon en gewoon helemaal vrij kan zijn. Wel vind ik het vervelend dat veel mensen denken dat ik een moslim ben, want dat is helemaal niet zo! Ik ben atheïst en wil niets met welke godsdienst dan ook te maken hebben. Het idee van God wordt gebruikt om mensen dom te houden, zodat politieke en religieuze leiders gewoon lekker hun gang kunnen gaan.’

Gül (16) ‘Ik ben een Aleviet. Dat is een spirituele stroming die in Turkije best groot is. Wij zijn moslims, maar ook weer niet, omdat wij alle heilige boeken accepteren en openstaan voor alle godsdiensten. Soms ga ik met mijn ouders naar de cemevi, een speciale bijeenkomstruimte waar mannen en vrouwen liederen zingen en dansen. Zo komen we dichter bij God. Wij zijn heel humanistisch en willen slechts vrede en verdraagzaamheid. Vrouwen zijn gelijk aan mannen en wij dragen geen hoofddoekjes of zoiets. Voor mij is God een diepe kracht, die via allerlei wegen ontdekt kan worden.’

Ramy (20) ‘Oorspronkelijk kom ik uit Irak. Daar was ik moslim en heette Ramy Mohammed Youssouf Ismaïl. Nu heet ik gewoon Ramy en ben ik christen. Het is niet makkelijk om een christen met islamitische achtergrond te zijn. Vaak wordt ik bedreigd als ik op straat loop en mijn familie wil niets meer van mij weten. Soms bel ik stiekem met mijn moeder, maar als mijn vader erachter komt dat ze met mij spreekt schreeuwt hij en gooit de hoorn erop. Toch ben ik blij dat ik christen ben, want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Hij heeft mij verlost van mijn zonden en bracht eindelijk rust na jarenlange twijfels. Toen ik moslim was kende ik God niet, Allah liet nooit iets van zich horen. Mijn geloof was compleet onpersoonlijk, ik bad en vastte maar omdat het moest, niet omdat ik het gevoel had dat het me dichter bij God bracht. Maar nu hoor ik bij Jezus, God is groot!’

George (15) ‘Toen ik twee was vluchtte mijn ouders uit Libanon. De situatie was na de burgeroorlog onhoudbaar geworden. Steeds meer christenen trokken weg, zodat mijn ouders zich meer en meer bedreigd voelde. Als één van de laatste christelijke gezinnen in het dorp, zijn wij vertrokken. Gelukkig kregen we asiel in Nederland. Mijn familie is sinds mensenheugenis Maroniet. Dat is een speciale katholieke stroming in Libanon. Ik hoop dat ik ooit terug kan naar Libanon om daar in vrede met mijn volksgenoten te leven. Maar Libanon blijft onrustig. Het is niet makkelijk om met zoveel verschillende etnische en religieuze groepen een land te delen.’

Mohammed (18)As-salaamoe aleikoem. Drie jaar geleden kwam ik aanraking met een bekende imam in Den Haag. Ik ging naar een Koranschool en ontmoette daar veel vrome broeders. Dat was echt een opluchting voor mij, ik werd zo moe van al die jongeren die wel zeggen moslim te zijn maar helemaal niet weten wat ze eigenlijk geloven! Moslim zijn is, is niet iets voor erbij. Het is iets voor iedere dag! Het vraag discipline, toewijding en geloof. Sommige mensen vinden mij eng omdat ik een djelaba (lang gewaad) draag en een sikje heb. Maar ik ben geen terrorist, ik ben een vrome moslim die de profeet Mohammed, vrede zij met hem, na wil volgen. Sommige van mijn broeders geloven wel dat we door jihad (heilige strijd/oorlog) de islam moeten verspreiden. Maar voor mij is jihad een spirituele strijd, in mijzelf, om een steeds betere moslim te worden.’

Dit is een fragment uit het eerste hoofdstuk van ‘Allah weet het beter’. Meer lezen? Bestel dan nu ‘Allah weet het beter’ voor €5,- Klik hier

Kijk voor meer informatie en inzage ook op de boekenpagina.

4 Comments
 • Florac Bosch (@FloracBosch)

  EU en Turkije probleem!

  Terwijl de waarden van onze westerse democratie en de betekenis van de Turkse cultuur nog steeds tegenover elkaar staan, wilt dit land zonder enkele hervorming onmiddellijk lid worden bij EU? Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke, politieke en territoriale impact, omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa.

  Jihadisten willen straks alles opleggen als 80 Miljoen agressieve Turken zonder visum Europa binnendringen…!
  Schande dat we daar nog mee zaken doen met Turkije!? De mensenrechten die continue worden getreden met voeten!
  Veel Europese politici, falende oude garde verraadt eigen bevolking! Nieuwe verdrag tussen Turkije en EU is een nieuwe val voor de Europese volkeren! De overheid laat zich door deze Islamisten gewoon bedriegen. En wij moeten straks nog miljoenen turken opnemen!
  Zodra de moslimbevolking in dit land, dat zo dom is geweest islamitische immigranten in grote getale op te nemen, een kritische omvang bereikt, beginnen zich zichtbare veranderingen te ontwikkelen. Complete wijken in westerse steden worden plaatsen waar wanneer men zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften houd, wordt uitgescholden, aangevallen of verkracht. Geleidelijk begint zelfs de politie dergelijke gebieden te mijden, omdat elke arrestatie van een moslim crimineel Jihadist kan uitmonden in felle tegenstand en rellen – vaak goedgekeurd door de liberale linkse media vanwege “religieuze discriminatie” en “racisme.” Meer en meer vrouwen beginnen de burka of sluier te dragen. In dit stadium neemt de vraag naar moskeeën toe, die als centra van macht dienen en als symbolen voor de islamitische overwinning. Wanneer uiteindelijk het volk door politici en media vertrouwd is gemaakt met de vereiste islamitische ‘vroomheden’, beginnen moslims hun recht op te eisen voor meer afscheidingen in openbare voorzieningen, op werkplekken, op scholen, hoge scholen en universiteiten.
  Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.

  In Europa wordt de immigratie van niet westerse, islamitische massa gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite heeft grote belangen bij de anti- Europese Moslims: naar schatting 62 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve woestijnrovers. 
  Jihadisten van Turkije, Syrië, Irak, libie, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van Turkije en andere golfstaten.

  Het is overigens een schande dat de bestuurders van EU mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast voor de agressieve massa…
   
  In Europese steden hebben de bestuurders mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen die Turkije graag wilde hebben!! 
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor eigen land. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Europese bestuurders via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, komen er nog miljoenen bij!
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse Diyanet controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Turkije propageert zijn eigen Islam:Deze islam is de meest gewelddadige en dwingende cult uit de geschiedenis… zie Ottomaanse tijdperk! Dood degenen die het mohammedanisme verlaten of vermoord diegene die als moslim werden geboren maar de cult niet willen volgen, is een belangrijk onderdeel van de islam. Mohammed moest dus zijn macht handhaven door diegene te vermoorden die zijn geloof niet wilden volgen. Dit is één methode om totalitaire controle uit te oefenen. Geen andere interpretatie van de islamitische geschiedenis kan een andere conclusie onthullen.

  Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De essentie is dat de westerse waarden en de turkse islamitische waarden onverenigbaar zijn! 
  Democratie, vrouwenrechten, gelijkwaardigheid van religies, recht van vrije meningsuiting zijn de peilpunten! 
  Gescheiden loketten, stoelenrijtjes voor vrouwen en verplichte hoofddoeken zijn de kleine pasjes die gemaakt worden om de islam vaste voet te geven in het maatschappelijke leven. 
  Alle verworvenheden en inzichten worden door de islamaanhangers in meerdere of mindere mate opnieuw ter discussie gesteld, alsof we de onze die niet in volle overtuiging ons eigen gemaakt hebben in het Westen. Alsof we erop zitten te verwachten op verbeteringen voorgesteld door de Islamaanhangers! De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast Allah Akbar! geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van ongelovigen in laten zien dat de Moslim Jeugd in Europa in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne. Het voornaamste element van de Turkse strijd tegen het Westen bestaat uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in EU landen…

  MIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!

  Krijgsheer Mohammed maakte duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.
  Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad, en Mohammed zei hierover het volgende;
  Ik verplicht u waarmee Allah mij heeft verplicht; je aansluiten, gehoorzamen, plicht vervullen, emigreren en jihad voeren omwille van Allah.
  Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.
  Migratie en/of Jihad [strijden] moeten leiden tot hetzelfde doel: islam in Egypte, Palestina en Iran werden met het zwaard veroverd, terwijl Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.
  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.
  Het is dus niet bizar dat de Turkse islamieten die extreem tegen de waarden en normen van Europa zijn, ten koste van alles een EU lidmaatschap eisen.
  Turkse dictator Erdogan heeft gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. 
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse staat controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden gezien als paramilitairen van Turkije.
  Afpersen en chanteren om lid te worden!! Moslim migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.

  EU+Turkije verdrag is een grote val!

  Het is pure grootheidswaanzin miljoenen Turken daartoe uit te nodigen..Uit meest islamitische landen stromen nog honderden miljoenen ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. Turken willen in Europa hun infrastructuur verder verbreiden en van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven!
  188.665.000 Islamitische inwoners van Pakistan, waarvan de helft via Turkije naar afvallige Europa wilt..!
  Ook uit Pakistan begint het aantal moslims naar Europa fors toe te nemen. Pakistaanse migranten komen vooral via de overwegend islamitische land als Turkije binnen. Terwijl EU bedrog miljarden pompt naar Turkije, staat Turkije juist achter de Islamitische volksverhuizing! Veel Pakistaanse moslims krijgen deze kans om te ontsnappen aan armoede en werkloosheid in hun eigen land. Van deze migranten zijn de 99% islamitisch.

  Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden.. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie!
  Via gelegaliseerde (zonder visa) migratie door ook andere islamitische landen willen de Turken de Europese Gemeenschap, de restanten van Europese beschaving vernietigen. Daardoor zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen ontstaan en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Volgens dit vijandelijke EU verdrag, naast de zwakke Syrische strijders, worden er dus doelbewust Turkse islamieten massaal binnengehaald!
  Turkse Islamitische leiders en hun handlangers in Europa maken weg vrij voor inbezitneming van Europa door de moslims! 
  De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam. Op middellange termijn zal de islam een meerderheid vormen en hier een middeleeuwse islamitische wetgeving in kunnen voeren en het hele land met geweld overheersen. Burgeroorlogen zoals in Syrie en Irak zijn dan in Europa onvermijdelijk.
    

  Beantwoorden
 • Florac Bosch (@FloracBosch)

  Kolonisatie van Europa door de uitstoot van Moslims.

  Islamitische instroom van Merkel + Erdogan groeit Exponentieel. In Turkije georganiseerde salafisten, alle vijandelijke islamieten worden als “oorlogsslachtoffer” naar EU gedumpt!
  EU top heeft onder de naam “vluchtelingencrisis” nog miljoenen Moslims naar Europa geïmporteerd. Er blijkt nu dat Merkel  inmiddels zichzelf als de baas van de EU ziet, ging ook met dictator Erdogan Islamitische volksverhuizing te regulieren namens hele EU…!
  Merkel + Erdogan verdrag om hele Islamitische instroom te regulieren en voor altijd te legaliseren is een ramp geworden voor de EU! Nu willen veel landen deze Merkel’s EU verlaten!
  Merkel heeft Europa verraden: Merkel en haar ploeg zijn geen regerend team, het PR functionarissen die lopen te spinnen om de gebeurtenissen die ons onvermijdelijk overkomen zo prettig mogelijk te verkopen als terecht en moreel zeer verheven zoals een ‘waarden’ gemeenschap betaamt.

  Islamitische immigratie gestuurd door Turkije gaat onverminderd door!
  Het is werkelijk “geniaal” opgezet, maar ook zo misdadig duivels. De tsunami van moslim illegalen, jihadstrijders is gelegaliseerd via een verdrag van dictator Erdogan!
  Merkel benadrukt dat ook in de toekomst vluchtelingen naar Europa en daarmee ook naar Duitsland zullen komen. “We willen legale wegen vinden..”. Belangrijk is dat de weg uit Midden-Oosten naar Turkije niet illegaal verloopt, maar “gecontroleerd, legaal en door ons georganiseerd”. Dit is een misdaad, een startsignaal aan 500 á 800 Miljoen Moslims van hele regio!

  Bovendien moesten alle EU landen Erdogan+ Merkel’s verdrag ondertekenen! Dit is de grootste oorzaak van EU ondergang! Dat Merkel Europa kapot maakt door haar niet aflatende drang Arabieren en Turken binnen te laten is juist. Zij is van mening, dat de vergrijzing op deze wijze kan worden opgevangen.
  “Allah Akbar” schreeuwende Moslims worden behandeld als oorlogsslachtoffers door de EU maffia! “Allah Akbar” wordt juist tijdens aanval gebruikt! Dit is een symbool van Jihadistische veroveringsoorlogen.
  Immers geen enkele oorlogsslachtoffer zou “Allah Akbar” schreeuwend binnenkomen…Maar Erdogan+Merkel vluchtelingen wel!!

  Het punt is dat er momenteel meer Syriërs in Europa zijn dan dat Syrië ooit heeft gehad, immers iedereen geeft zich uit voor Syriër, ook de hordes ‘vluchtelingen’ uit de hele Africa en Azie!. Omdat de registratie faalt en daardoor iedereen alle kanten oprent zal Europa destabiliseren!!
  Het snelle voortplanting is een heilige plicht van de moslims, en hierdoor ontstaat altijd een grote overschot van moslimbevolking! Europa is absoluut qua bevolkingpercentage de komende jaren alles behalve verloren de huidige islam tsunami is qua huidige aanwas weliswaar verontrustend…
  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 

  DE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM !

  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller. Nieuwe broedplaats van Moslims is nu Europa geworden.
  In huidige situatie passen de Moslims niet meer restricties en gaan er stemmen steeds op om een nieuwe tocht demografisch te ondersteunen door een doelgerichte kolonisatiepolitiek, desnoods door misdadigers naar Europa te verbannen en jonge meisjes te verplichten om ter plekke te trouwen met moslims. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren kunnen de wereld veroveren via zijn succesvolle demografische oorlogdoctrine!!
  De ergste gevolgen van deze bevolkingsexplosie zullen nog komen…

  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, huidige jihad oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten etc… Creatie van overbevolking is een grote wapen van Islam… Europa is nu al overbevolkt door de binnengedrongen massa Moslims. De komst van nog meer moslims uit Afrika en Azië zal de problemen alleen maar groter maken.

  Mohammed, voor zijn wereld dominantie heeft een nieuwe wapen gevonden.

  Creatie van een constante overbevolking als religieuze plicht, heeft altijd succes gehad en werkt nog steeds! Moslims exporteren hun uitstoot naar Europa en dit noemen ze migratie! De vele miljoenen moslimmannen die nu Europa binnenkomen, zijn opgevoed en opgeleid hoe ze nieuwe gastland kunnen koloniseren. Met huidige politieke doctrinaire patronen verstikken ze de vooruitgang en vernietigen ze bestaande cultuur, wat Mohammed ook deed…!
  De islamitische expansie is een feit. Ze wordt door de goddelijke hand gestuurd. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. De Islam heeft een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren.

  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van de barbarse Islam zelf. Overbevolking en structurele verplaatsing van de uitstoot is goed geregeld met de Islamitische regelgeving! Moslims volgen de wetten van Islam en hun jihad oorloggen zijn dus onvermijdelijk!

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking.

  Miljoenen agressief ‘Allahu Akbar’ schreeuwende moslims worden geholpen door de EU machthebbers!

  Europa is het doelwit van een invasie, want een belegering impliceert dat er ook een verdediging tegen de aanval is. Het tegendeel is echter het geval: de lidstaten van de EU zetten hun deuren wijd open voor miljoenen moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika. ‘Vluchtelingen’ worden ze door media en politiek genoemd. ‘Onze jihad strijders, om jullie te veroveren en te onderwerpen,’ zegt ISIS.

  De islam heeft geen absolute meerderheid nodig om hier de boel te domineren. Als maar enkele procenten van de binnenkomende asielzoekers overgaat tot terroristische actie dan kunnen ze de gehele samenleving ontregelen.
  Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolking problemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.

  Beantwoorden

Geef een reactie