Blog

10 mrt / Laat het maar gewoon over de toekomst gaan…

Een aantal weken geleden was ik bij een symposium over de toekomst van de kerk. En het kriebelde, het jeukte, het prikkelde…
Het symposium was onder embargo, dat wist ik. Toch schreef ik er een column over die afgelopen maandag (8 maart) in het Nederlands Dagblad verscheen onder de titel ‘ontembaar’. En, zoals te verwachten viel: mijn column bleef niet onopgemerkt.

De toekomst van de kerk is niet iets om onder embargo te houden. Als we één ding uit de kerkgeschiedenis moeten leren is het immers het volgende: transparantie gaat boven alles. De kerk moet open… wijd open. Niets achterkamertjespolitiek of elitaire bijeenkomsten. Ik noem geen namen, locatie of datum – en ik herhaal, Christelijk Nederland is groot. Ja, er waren prominente Christenen, maar er waren ook veel niet prominente Christenen aanwezig – ik kan er zo een heel rijtje noemen.

Mijn column leidde tot een storm aan reacties. Mijn mailbox stroomde vol met positieve en warme e-mails (waarvoor heel veel dank!), maar ook op blogs en via tweets werd er druk op gereageerd. Mooi, spannend maar ook wel lastig. Want, heel even schoot door mijn hoofd ‘oh wat heb ik toch over me afgeroepen?’
Veel mensen vallen over het embargo, of over mijn kritische toon. Maar de column was slechts een artistieke uiting van een algemeen gevoel van onbehagen dat ik bij de dag had. Waar was het optimisme? Hoop? Geloof?
Prominent Christelijk Nederland is echt niet van haar geloof gevallen, maar het lijkt erop dat er wel een zekere gelatenheid en deemoedigheid onder haar leden is geslopen. Maar twijfel en onbehagen gaan de kerk niet redden. Semi-spirituele verlichting ook niet.
De kerk (en dan heb ik het over de gehele kerk; van Rooms-Katholiek tot PKN en van Pinkstergemeente tot Luthers) kan slechts overleven als zij duidelijkheid en inspiratie biedt. Een heldere boodschap (het Evangelie), charismatische leiders en ambitie gecombineerd met realisme zijn allen onmisbaar. Dat gevoel miste ik op het symposium en dat gevoel mis ik nog steeds in de digitale discussies.
Tja, in een column ontbreekt nuance soms. Dat klopt. Dat is onderdeel van het format. Natuurlijk had ik ervoor kunnen kiezen om die nuance wél aan te brengen, maar eigenlijk is het niet aan mij om dat te doen… Dat was aan de deelnemers van het symposium. In de praatjes en de slot-discussie overheerste, mijns inziens, niet het optimisme en enthousiasme waar ik zo op gehoopt had. En: ik ben niet de enige die dat vond. Vandaar mijn column: Christelijk Nederland waar zijn we mee bezig?! Waar gaan we voor? Waar staan we voor? De toekomst van de kerk gaat niet over de kern van het Evangelie (die zou toch meer dan duidelijk moeten zijn) maar hoe we die kern brengen! Manieren van samenwerking en nieuwe vormen – daar had ik over willen brainstormen.
In een telefoongesprek met Paul Abspoel (uitgever bij Ark Media) werd ik uitgedaagd om op zijn blog mij nader toe te lichten. Dat heb ik gedaan. Ik heb niemand willen beledigen, kwetsen of schofferen. Ik heb slechts de kerk willen dienen en zag me genoodzaakt het embargo te doorbreken. En gezien de hoeveelheid reacties van andere symposium-bezoekers, merk ik op dat daar heimelijk bij meer mensen behoefte aan was.
Hoe dan ook; discussie is geopend… En laat het nu maar vooral over de toekomst van de kerk gaan.

Zie ook: http://vrijspraak.wordpress.com/2010/03/09/wat-je-hoort-en-ziet-zegt-veel-over-jezelf/

8 Comments
 • Paul

  Mee eens, Monique. Je hebt de knuppel in het hanenhok gegooid (kippen waren er toch wat minder) en nu is er een hoop gekakel en gekukel. Maar hopelijk blijft het daar niet bij. Jij bent daar niet op uit, ik evenmin.
  Je geeft ook aan hoe jij die toekomst ziet: duidelijk uitkomen voor het evangelie – geen water bij de wijn. Maar heb je begrip voor het ’tegengeluid’? Namelijk: de boodschap moet ook overkomen, je moet dus rekening houden met de context.
  Een symposium van 1 dag is nauwelijks een gelegenheid om daar diep over door te denken en uitgebreid met elkaar over in discussie te gaan. Het programma zat propvol. En: er komt nog een boek aan, dus de discussie had ook daarna gevoerd kunnen worden – dat zal vast ook gebeuren. Ik geloof niet dat Otto er erg mee zit, wellicht reageert hij zelf ook nog. Groet!

  Beantwoorden
 • Jos

  Hoi Monique,

  Ik heb op mijn weblog geprobeerd gehoor te geven aan je oproep om het vooral over de toekomst van de kerk te gaan hebben!

  Hartelijke groet!

  Jos

  http://josdouma.wordpress.com/2010/03/11/dit-is-mijn-lichaam-voor-u/

  Beantwoorden
 • John Miller

  Ik twijfel of ik me als ‘ralatieve buitenstaander’ wel mag mengen in jullie discussie, maar ik kan het niet laten. In veel blogs en hedendaagse discussies gaat het helaas wel degelijk over ‘wat is de kern van het evangelie’. Je mag je alleen heel genuanceerd uitdrukken, anders kwets je de twijfelaars en schoffeer je de intellectuelen onder ons. Nee, het evangelie is niet eenvoudig, maar op internet wordt het vaak wel heel erg moeilijk gemaakt. Het moet in ieder geval over het Koninkrijk gaan. Je moet het juiste jargon hanteren en met bijbelteksten komen die ‘zoekend geloven’ impliceren, iets met ‘wazige spiegels’ te maken hebben of anderszins de suggestie wekken van beleefd achteruitstappen.
  Mijn leven speelt zich af in een geseculariseerde context, maar soms zijn daar lichtpuntjes. Gisteren ervaarde ik een mooi lichtpuntje, door professioneel optreden van een geïnspireerde christen in die seculiere context.
  Er wordt op internet vaak (terecht) schamper gesproken over charismatische leiders. En inderdaad, je zou van sommige malloten soms tureluurs worden, maar inspiratie van boven hebben we nodig, meer dan vormen en technieken.
  Het christelik geloof is er een geworden van boeken, boeken en boeken. Vroeger was het meer het door de Geest geïnspireerde getuigenis. Jezus die naast de Emmaüsgangers kwam wandelen. Volgens mij zit daar een groot dilemma.

  Beantwoorden
 • Lone

  Je had groot gelijk.
  Maar je mag niet veronderstellen, “dat je de enigste bent”.
  Ik had naar een ‘jou bekend’iemand een reactie op je stuk gestuurd –
  maar dat werd geweigerd.
  ..achteraf..(ja..achteraf) had het misschien wat voorzichtiger gekund ( en dat zal ook gebeuren…) maar t kwam wel uit het hart.

  “Nee Moniek – je bent echt niet ‘de eerste die ageert ‘. De hele kerk in nederland is ingezakt: omdat ze niet meer weet, wat ze gelooft, en waarom. De sfeer welke over nederland hangt – de Bijbel noemt dat ‘Babylon’, is doorgedrongen en verzadigd ook in de hele kerk.

  Het heeft ons denken vervuild, vergiftigd; het heeft ons volgestopt met (onbewust) verkeerde voorstellingen en aannames; en de nog overgebleven gelovigen leven een kwijnend bestaan bijna als schizofrenen – zwalkend tussen het zoeken van een spoortje echt geloof, en de gigantische druk die de geestelijke gevangenis – genaamd Babylon – op hun legt

  In plaats van dat er mensen zijn, in die geestelijke armoede die mensen daarUIT leiden, houden de meeste (zichzelfbenoemde!) ‘geestelijken ‘ de mensen/gelovigen met allerlei truukjes IN diezelfde gevangenis – inclusief het ‘doorzagen van de Heer’. Die truken zullen wel steeds grover worden: het VLEES heeft steeds grover prikkels nodig. Maar langzamerhand werkt zelfs dát niet meer, en voorkomt niet dat mensen zich afkeren van God.

  De gelovigen hebben geen idée meer van eschatologie, dat hun onthouden wordt door de herders, en daarom zien ze de relevantie niet meer van het geloof. Het verwordt tot een eigen binnenwereld, puur subjectief, zonder ENIGE relevantie tot de buitenwereld

  ..Zelfs de (zelfbenoemde) herders hebben geen idee van eschatologie: dáarom ook niet van de geschiedenis, laat staan dat ze weten waar de gelovigen zich op DIT moment (van de geschiedenis) bevinden-

  Toch zijn dit ALLEMAAL zaken, die God van een herder VRAAGT. Zoniet EIST: Hij zal mensen verantwoordelijk (gaan) houden voor het leiden van Zijn kudde……. Helaas is de ontbinding al zover gevorderd, dat ( waarschijnlijk) alleen een ..katastrofe wakker kan schudden uit deze algehele doodsslaap

  De Heer staat zo-totaal-buiten onze voorstellingen, dat is ongeLOOFlijk…Ons grootste probleem is ons vervloekte(sic!) ‘DENKEN’ : dit denken zegt ons, dat wij iets begrijpen van geloof, Zijn Wereld, etc: maar het is er grúwelijk naast
  …DIT is ‘Babylon’: en de hele tegenwoordige wereld is éen groot slagveld , waarin ‘satan, de wereld en het vlees’
  (met hulp van de media, reklame, politiek, etc etc) 100% sucess hebben met het inplanteren van de verkeerde ideeën, de verkeerde verlangens, beelden, wensen, etc

  …de Heer heeft (daarom) mensen klaargemaakt, de afgelopen jaren, onbelangerijke mensen, mensen die alles mislukte, het werk (van hun handen) en hun geloof vernietigd zagen worden, verstoten en onbegrepen –
  het zal niet meer (zo) lang duren, dan breekt de Heer
  de band die over nederland hangt – en dat zou best met oordeel kunnen zijn – zodat die mensen, die Hij bij Zich wil hebben, wakker worden
  ….en de onbelangerijken, die Hij in Zijn school heeft gehad, de afgelopen jaren, dezen kunnen helpen……..

  Ontdek! Je wordt voorgelogen, door, laten we het ” het wereldsysteem/Babylon” noemen…ontdek WAT dat is, wat voor misleidende Matrix, ontdek DAT, en probeer geen reeds overleden lijk nieuw leven in te blazen…

  Vergeet anders bovenstaande – maar deze niet:

  h gr Lone

  Beantwoorden
 • Lone

  -added-
  (och..er valt nog zovéel over te zeggen..)

  maar dit ‘doorzagen’ van dat beeld, is niet alleen een zwakzinnige daad: maar zelfs hoog-okkult.
  Ik weet wel, dat de meeste mensen (en jammer genoeg ook ‘christenen’) hun schouders daarover ophalen:
  maar alles, wat een mens doet -en m.n. christenen – heeft een rituele (lees:geestelijke) betekenis, en gevolgen. Het feit dat 99% dat niet doorheeft, of ontkent, doet aan dat FEIT niets af.

  Het ‘doorzagen’ van ‘de Heer’ onder het oog van ‘herders’ dmv ’techniek’ en de ‘stukken verdelen’
  is zó gruwelijk okkult,
  vergelijkbaar met “osiris die in stukken werd gesneden” : dezelfde
  ‘osiris’, die als Antikrist zometeen weer terugkomt

  ..IMHO was deze ‘bijeenkomst'( waar jij over schreef) de bezegeling van de ondergang van de geinstitutionaliseerde kerken in Ned.

  Lone

  Beantwoorden
 • online

  Bedankt voor een interessante blog

  Beantwoorden
 • Vermeer

  Wir haben es nicht gewust….

  je hebt op die dag meer gezien en gevoeld dan de gemiddelde bezoeker.
  Waarom ga je dit niet tot op de bodem onderzoeken, want je zat met je reactie op een spoor dat warm en koud tegelijk is.
  Warm vanwege het waarheidsgehalte
  Koud vanwege de koude douche die je aan anderen gegeven hebt, dat overigens terecht was,
  Warm en koud, maar niet lauw 🙂 Vandaar alle comotie.

  Bij deze post doe je grote stappen terug.
  Maar je kunt niet meer zeggen: ik heb het niet geweten.

  Of ben je zo geschrokken dat lauwheid nu een juiste keuze lijkt?
  (ik kan het begrijpen , maar het is niet het juiste om te doen)
  Veel sterkte met het maken van een juiste keuze!

  Beantwoorden

Geef een reactie