Blog

01 jun / Groene Live: het Hervormingsfundamentalistendebat

 

 

 

Afgelopen maandag 28 mei organiseerde ik namens De Groene Amsterdammer in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een groot debat over én met hervormingsfundamentalisten uit de gelijknamige populaire portrettenserie; over hoe de islam in Nederland wordt bevraagd, hoe een nieuwe generatie moslims om gaat met (zelf)kritiek en tegelijk zelfbewust voor zichzelf een plek in de samenleving opeist. Maak je op voor een bruisend samenkomen van kritische denkers, recalcitrante rebellen en gepassioneerde gelovigen die de islam van binnenuit proberen te hervormen, scherp reflecteren op gemeenschap en de samenleving en bruggen weten te slaan daar waar velen slechts kloven zien.

Het gesprek stond onder mijn leiding en was in alle opzichten bruisend, sprankelend en verrassend en wel zo dat er in het najaar een reeks nieuwe debatten zal volgen in Amsterdam en Rotterdam.

Kijk nu terug!

 

 

 

Net verschenen: God is groot: eten, bidden en beminnen met moslims (Uitgeverij Jurgen Maas) 
IN DIT BOEK VERKENT MOUNIR SAMUEL DE ROL VAN DE ISLAM IN NEDERLAND EN DE DAGELIJKSE GELOOFSBELEVING VAN ISLAMITISCHE JONGEREN. HIJ DUIKT IN DE VELE DUBBELLEVENS VAN JONGE MOSLIMS, SPREEKT MET AFVALLIGEN EN BEKEERLINGEN EN ONTMOET POLDERJIHADISTEN EN FEMINISTEN. IN HOEVERRE KAN EEN BELIJDEND CHRISTEN DE ISLAMITISCHE GELOOFSCULTUUR OMARMEN? VRAAGT HIJ ZICH HARDOP AF, KAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING DE ISLAMITISCHE CULTUUR EEN PLEK GEVEN IN DE MAATSCHAPPIJ, EN HOE GAAT DE RELIGIEUZE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND OM MET PRANGENDE MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S, ZOALS GENDERROLLEN, HOMOSEKSUALITEIT, RELIGIEUS FANATISME EN INTERRELIGIEUZE RELATIES? EEN AANTAL VAN DE HIER BOVENGENOEMDE VROUWEN KOMEN IN Dit BOEK UITGEBREID AAN HET WOORD.

Geef een reactie