Blog

13 okt / De oude man

Een oude man schuifelt over straat. Hij rekt zich uit, werpt zijn hoofd in zijn nek en kijkt strak omhoog. Speurt met zijn ogen de horizon af.
Zo beweegt hij zich langzaam door de straten. En de mensen praten en kijken, wijzen de oude man na en lachen hem achter z’n rug uit.
Niemand die de moeite neemt de oude man te vragen waar hij naar op zoek is. Waarom hij achteroverleunend door de straten trekt. Zijn blik nog geen seconde op de wereld voor hem richt.

Het gestaar naar de hemel is niet zonder gevaren. Niet zelden struikelt de oude man. Valt van de stoep. Ternauwernood weten auto’s hem luid toeterend te ontwijken. Evengoed valt hij door duwende armen met haast.

Dan blijft hij even versuft liggen, zijn blik nog steeds strak op de lucht gericht, en krabbelt moeizaam weer overeind waarna hij traag verder sloft.
Op een dag kruist zijn pad dat van een meisje. Zij dartelend over straat, hij hoofd hoog in de wolken, zij ziet hem wel, maar hij ziet haar natuurlijk niet.
Nieuwsgierig als ze is besluit het meisje de oude man te volgen en als ze eindelijk genoeg moed heeft verzameld, tikt ze hem zachtjes op de rug.
De man kijkt niet naar beneden of om, maar na aanhoudend getik besluit hij de brute verstoorder van zijn gemoedsrust geërgerd te woord te staan.

‘Ja?’ vraagt hij nors.
Geheel niet uit het veld geslagen vraag het meisje: ‘Waar zoekt u naar, meneer?’
‘De hemel,’ antwoordt de oude man.
‘Maar waarom?’
‘Omdat al wat de aarde voortbrengt slechts mot en roest vergaart.’

Het meisje denkt even na terwijl de oude man naarstig de hemel af blijft speuren.
Hij is wel benieuwd naar het kind dat hem zulke brutale vragen stelt, maar neemt zich voor dat niets hem van zijn heilige missie af zal brengen. Hij heeft God beloofd naar de hemel op zoek te gaan en dat zal hij dus doen ook.

‘Maar dat gaat om spullen,’ zegt het meisje ten slotte ernstig.
‘Ja dat klopt,’ beaamt de man onwillig.
‘En liefde dan?’
‘Liefde verlaat de gelukkige al voordat die haar zelfs maar gevonden heeft.’
‘O.’

Het meisje is even stil. Dan vervolgt ze: ‘Maar u valt, u doet u zelf pijn!’
‘Liever vallen en opstaan dan op deze aarde stilstaan.’
Het meisje zwijgt nu definitief en de oude man is opgelucht haar vragen naar eigen tevredenheid te hebben beantwoord.
Maar dan doet het meisje toch weer haar mond open.
‘En ziet u de hemel al?’ wil ze weten.
De man zwijgt.
‘Ik zie alleen maar wolken.’

Ze kijken nu beide in stilte gehuld naar de lucht, maar de hemel zien ze niet.
Het meisje raakt verveeld en begint weer om zich heen te kijken. Ze staan in een park en ze geniet van de bomen en het gras. Verlangend kijkt ze naar een speeltuin waar kinderen vrolijk rondrennen en veel gelukkiger lijken dan de oude man.

‘Ik weet het niet hoor, meneer,’ zegt ze met een lange zucht. ‘Maar ik denk niet dat u de hemel vindt. U kijkt maar omhoog, maar de wolken willen van geen wijken weten en als ze dat wel doen worden uw ogen verblind door de zon. Ik kan ook niet door de wolken heen kijken, maar wel naar u. Dus …’ Ze denkt even diep na en roept dan triomfantelijk uit: ‘Heb ik meer van de hemel gezien dan u!’
‘Hoezo?’ vraagt de oude man bruusk.
‘Nou, ik heb tenminste iemand uit de toekomstige hemel gezien,’ en blij rent het kind naar de speelplaats terwijl de oude man tot een kortstondige aardse blik op het meisje verleid wordt. Haar jurkje danst over het gras, terwijl haar haarlokken dwarrelen op de wind.
Net een engel, denkt hij terwijl hij verder strompelt en zijn blik weer op de wijde lucht richt.

En als je God wil kennen, wees daarom dan niet een oplosser van raadsels.
Kijk liever om je heen en je zult Hem zien spelen met je kinderen.
En blik in de ruimte: je zult Hem zien wandelen in de wolken, zien hoe Hij zijn armen uitstrekt in het weerlicht, en neerdaalt in de regen.
Je zult Hem zien glimlachen in de bloemen, dan Zich oprichten, en met Zijn handen in de bomen wuiven.
Kahlil Gibran

 

Dit verhaal komt uit mijn nieuwe bundel Uitgesproken: 40 teksten waar je stil van wordt

1 Comment
  • Rinus van der Molen

    Van dit verhaal heb ik echt genoten. Ik ben ook een oude man en voel exact aan wat je bedoelt. G’d openbaart zich in de ganse schepping en vooral in de mensen die liefde geven aan anderen.

    Beantwoorden

Geef een reactie