Blog

17 aug / Brandbrief – Uit Den Haag klinkt nee

Ik voel me beschaamd. Boos. Verdrietig.
Het CDA praat met de VVD, het CDA praat met de PVV, de PVV praat… en er wordt naar de partij geluisterd. Wilders krijgt alle ruimte, om te boel te draineren, te saboteren, om zijn ziekmakende boodschap te verkondigen, om straks vanuit de Tweede Kamer keer op keer zijn troefkaarten uit te spelen zonder daar daadwerkelijk verantwoording voor hoeven af te leggen en de grote partijen… partijen die aan de bakermat van de Nederlandse democratie staan, luisteren.

Het maakt niet uit of er een regeerakkoord komt waarin rechten en plichten worden gewaarborgd, waarin zwart op wit staat dat er nog wel moskeeën mogen worden gebouwd en de korans voorlopig in de boekenkast mogen blijven staan. Het signaal is al gegeven. Aan de buitenlander, aan de migrant, aan de vluchteling.

Julie zijn niet meer welkom.

Dat de christendemocraten met de PVV in zee gaan verbaast me niets. Al eerder heeft de partij getoond dat zij haar ziel verkoopt voor het pluche. Erger is echter dat ook in mijn omgeving veel christenen gematigd positief zijn over een rechtse coalitie. Alles liever dan Paars, alles liever dan GroenLinks en D66. Alles liever dan die rode socialisten. Maar hoe onethisch of oneerbaar de ideeën van zo’n dergelijke paarse coalitie ook mogen zijn, wat is er christelijk aan xenofobie? Wat is er christelijk aan materialisme? Wat is er christelijk aan het behouden van de hypotheekrenteaftrek maar het stoppen van ontwikkelingshulp? Zelfs mijn eigen familieleden aan moederszijde pleiten voor een regering op rechts. Zelfs zij… Ik kan het niet geloven.
In een uitzending van de IKON over pluriformiteit in de samenleving kwam de Amerikaanse Rabbijn Jonathan Sacks aan het woord. Hij stelde dat het belangrijkste gebod in de Bijbel niet ‘heb uw naaste lief als uzelf’ is, maar een ander gebod. Een gebod dat keer op keer in het Oude en Nieuwe Testament terugkomt.
The most important commamd in the Bible is love the stranger. Because you know how it is to be a stranger,” aldus Sacks.

Lees Filipenzen. Wij zijn allen vreemdelingen. Wij zijn buitenlanders, want we behoren slechts de Hemel toe. Wie zijn wij dan om etniciteit te registeren? Om migranten te discrimineren? Om asielzoekers uit te zetten? Om illegalen op straat te laten staan?

Ook het CDA en de VVD willen een stop voor kansarme immigranten. Maar wat is kansarm? Mijn vader die ruim vijfentwintig jaar geleden naar Nederland kwam, kon beschouwd worden als een kansarme immigrant. Hij sprak geen Nederlands. Zijn studie werd in Nederland niet erkend. Hij had geen rooie cent.

De rechtse partijen willen een selectief toelatingsbeleid. Liever minder, dan meer islamitische wereld. Mijn vader is christen, maar ook hij kwam uit een islamitisch land. Was de deur dan dicht geweest?
Hij heeft hard gewerkt, mijn vader. Keihard. Hij is opgeklommen, heeft carrière gemaakt, is opgeschoven in de maatschappij. Maar aan het eind van de dag is en blijft hij allochtoon. Nooit zal hij een van ons zijn. Altijd weer die wij en zij.

Natuurlijk niet elke migrant is zo succesvol. Ik heb twee ooms, die beide veel minder ver gekomen zijn. Ook ik heb de drama’s gezien, de psychische problemen, de armoede, het vastlopen in stroperige bureaucratie, de problemen met het Nederlands, de uitkeringen. Maar al mijn nichtjes en neefjes gaan naar het VWO. Ze zijn slechts tweede generatie en toch al zo ver. Verder dan de gemiddelde Nederlander die hier al honderden generaties woont. Wat is dus kansarm? Wat zegt religie? En wie zijn wij om te kunnen oordelen over motivatie, ambitie en wil?

Als u een geboren en getogen Nederlander bent, dan bent u gezegend. U mag God dagelijks danken voor uw paspoort. Want was u in Noord-Afrika geboren dan had uw leven er volstrekt anders uitgezien. U weet niet hoe het daar is, ik wel. En ik kan het mijn vader, mijn ooms, niet kwalijk nemen dat zij weg zijn gegaan. Maar mijn Egyptische nichtjes en neefjes, mijn familie die daar achtergebleven is, kan niet meer komen. Er is geen ruimte meer voor hen. Nergens. Nergens dan in de Derde Wereld, waar zij dagelijks worstelen om het hoofd boven het water te houden. En ik zie ze verdrinken, ik zie ze ondergaan… zonder dat ik er iets aan kan doen.
Ik hoop dat het CDA bij zinnen komt. Ik hoop dat er een echte minderheidscoalitie tot stand komt, naar Deens model, waarbij de regering zich niet vastklampt aan één partij die gedoogsteun verleent, maar keer op keer gaat shoppen in de kamer en er zo ook voor een links geluid ruimte blijft. Het Nederlandse asielzoekersbeleid is al zo onrechtvaardig, de Nederlandse wetgeving ten aanzien van migranten al zo zwaar, de ontwikkelingshulp al zo karig. Oh ja, we geven veel… maar het is een druppel op een gloeiende plaat, de echte offers, de echte eerlijke kansen voor het grote Zuiden, geven we niet. Je zou als samenleving eens een dief van eigen portemonnee zijn.

Christenen zien in de islam een bedreiging. Maar de PVV is meer dan een anti-islam partij. De PVV voedt de angst, de walging, de haat, ten aanzien van moslims, van migranten, van illegalen en asielzoekers. Ook ik zie de problemen waar Nederland voor staat, maar rechts geeft geen antwoorden, rechts zal slechts de polarisatie versterken. Uit Den Haag klinkt het geluid van de nee. De nee tegen mijn vader, die als hij nu was gekomen nooit was toegelaten. De nee tegen mij, omdat ook ik in mijn gemeente al op mijn allochtone afkomst ben gewezen. De nee tegen mijn Egyptische familie, mijn islamitische vrienden, mijn buitenlandse klasgenoten, mijn allochtone buren.

Ik voel me beschaamd. Boos. Verdrietig.

U ook?

Klik hier voor de uitzending van Lux IKON


1 Comment
  • Jochem

    Ja, ik ook. Bedankt voor je brandbrief.

    Beantwoorden

Geef een reactie