Mounir Samuel

Politicoloog, auteur, opiniemaker, performer en journalist.

Mounir Samuel (Amersfoort, 30 september 1989) is politicoloog, herhaaldelijk bekroond journalist, auteur van tien boeken, performance artist en theatermaker van Egyptisch-Nederlandse afkomst.

Tijdens de 18-daagse volksopstand in Egypte begin 2011 maakte hij furore als jongste Midden-Oostendeskundige en opiniemaker van Nederland. Door de jaren heen publiceerde Samuel artikelen, columns en reportages in de verschillende landelijke kranten en maandbladen.

Hij wond de Dick Scherpenzeelprijs Aanmoedigingsprijs voor grootste buitenland journalistiek talent van Nederland en Vlaanderen (2012), werd genomineerd voor de Bob den Uyl-prijs en won de Lira Correspondentprijs voor journalistiek talent (2015) onder de dertig jaar voor zijn werk als fly-in correspondent Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de Correspondent en de Groene Amsterdammer. Samuel liet zich echter nooit beperkten tot één specifieke regio. In zijn werk richt hij zich op maatschappelijke veranderingen en sociale revoluties en onderzoekt trends en bewegingen dwars over de grenzen heen. Hij heeft daarbij een speciale focus op minderheidskwesties. Samuel publiceert nog steeds veel, vooral voor de Groene Amsterdammer. Zo dompelde hij zich jarenlang onder in de islamitische gemeenschappen van Nederland en hield een ramadan-dagboek bij en maakte de zeer succesvolle reeks “de hervormingsfundamentalisten”. Een reeks over kritische denkers, recalcitrante rebellen en gepassioneerde gelovigen die de islam van binnenuit proberen te hervormen. Zijn project mondde uit in het boek “God is groot: eten, bidden en beminnen met moslims” (2018).

Het kijken, schrijven, maken en leven dwars over scheidslijnen en grenzen heen is Samuel eigen. In zijn werk als auteur beperkt hij zich niet tot één discipline. Zo publiceerde hij fictie en non-fictie, young-adult en volwassen-literatuur, poëzie en treed hij veelvoudig op als spoken word artiest. Bekende en bekroonde werken van zijn hand zijn onder andere “Mozaïek van de Revolutie: een kijkje achter de voordeur van mijn nieuwe Midden-Oosten” (2012), “Dagboek van een zoekend christen” (2013), “Dansen tussen golven traangas” (2015) en zijn debuutroman “Liefde is een rebelse vogel” (2016).

Ook Samuels persoonlijke leven gaat over vele grenzen heen. Als Egyptische-Nederlander, geboren en getogen als protestantse christen op de Bible Belt in voor de buitenwereld vrouwelijke vorm maakte hij twee publieke coming-outs door (met alle reacties van dien) en is hij een radicale pleitbezorger van het omarmen van pluriforme identiteiten.

“Snel, slim, irritant, grappig en sexy.
Mounir Samuel is een man naar mijn hart.”

Theo Maassen

Op zijn dertiende werd bij Samuel de erfelijke oogziekte de Ziekte van Stargardt gediagnostiseerd. Hierdoor ziet hij ook met bril slechts acht tot tien procent. Samuel studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en UC San Diego en volgde daarnaast bijvakken in Amerikaans buitenlands beleid, defensiestudies, geschiedenis van het Midden-Oosten en islamologie. In 2012 voltooide hij de tweejarige post-initiële master International Relations and Diplomacy aan de Universiteit Leiden en het Instituut Clingendael.

Samuel blijft voortdurend zoeken naar nieuwe vormen om mensen wakker te schudden en een ongemakkelijke spiegel voor te houden. Hij schuwt daarbij de confrontatie met zichzelf niet en gebruikt graag een flinke dosis humor.

Op 28 maart 2019 ging zijn solo-voorstelling “En toen schiep God Mounir” in première waarin hij zijn bijzondere leven en wilde avonturen als wereldreiziger verhaalt in een trasi-komisch scheppingsverhaal waarin hij oproept tot de geboorte van een nieuwe Adam, als nieuwe mens: masculien en feminien en ontdaan van alle identiteitsstrijd. De voorstelling is dit jaar in tientallen theaters te zien kriskras door Nederland.

Samuel werkt als adviseur en expositie-ontwikkelaar voor het Tropenmuseum, ontwikkelde een scherp en interactief inclusiviteitsprogramma genaamd “de Grote Vooroordelenshow” voor bedrijven en grotere instellingen, is diversiteitsvaardigheidsmanager bij Pakhuis de Zwijger, presenteert voor Critical Mass de maandelijkse podcast “De Angststudio”, is naast theatermaker ook dramaturg en werkt daarnaast als presentator, dagvoorzitter, motivational speaker, columnist en performer tijdens tal van events, (debat)programma’s, schoolbezoeken en meer.

Samuel is een wereldburger woonachtig in Amsterdam.

Meer weten?
Mounir Samuel verzorgt lezingen, trainingen, workshops, stand-up comedy, spoken word optredens, consultancy, debatten en presentaties in binnen- en buitenland. Stuur voor meer informatie en boekingen een mail via het contactformulier.

© Foto’s Jeroen Hofman, 2015

X