Blog

30 aug / En God sprak tegen Zijn engelen…

God keek naar de aarde, naar het geweld, de uitbuiting, de honger en de wetteloosheid. Hij zag hoe het ene continent het andere uitzoog, hoe het ene volk het andere onderdrukte, de ene stam de andere uitroeide en de ene man de andere man vermoordde. Hij zag hoe kinderen werden misbruikt, hoe vrouwen werden onderwerpen aan de grillen van macht en lust. Hij zag hoe de schepping steunde en kreunde, hoe flora en fauna werden vernietigd en hoe de mens de plaats van het beest innam.

God keek naar de aarde en hij kon het niet langer aanzien. En dus zei hij tegen zijn engelen: ‘Verkondig dat ik slaap, dat ik me niet langer om deze aarde bekommer.’
Maar de engelen zeiden: ‘Hoe zou dit kunnen heer? De mensen weten dat u uw zoon opofferde omwille van hen, dus waarom zou u de aarde loslaten? Als uw zoon voor hen stierf aan een kruis, hoe zou u nu dan kunnen slapen?’

Maar God zei: ‘Geloof het, geloof het niet, de mensen zullen het geloven.’

En zo fluisterde de engelen in de slaap der mensen dat God voor eeuwig sliep. En zie, ze geloofden het, ze juichten en vierden feest.
Gelukzalig verzuchtten ze: ‘Eindelijk kunnen we zelf onze weg bepalen! Eindelijk kunnen we leven! Hij heeft het uurwerk gemaakt, maar het is aan ons om het te laten tikken.’

Maar God sliep niet, Hij waakte in de hoop dat de mensen hem zouden smeken om toch uit zijn slaap te ontwaken. Maar nee, niemand, niemand speet het dat hij sliep. Zo verstreek er anderhalve eeuw en de wereld ging meer en meer gebukt onder haar eigen bestaan.

Toen zei God tegen zijn engelen: ‘Verkondig dat ik dood ben, dat ik me niet langer om deze aarde kan bekommeren.’
Maar de engelen zeiden: ‘Hoe zou dit kunnen heer? De mensen weten dat u de wereld schiep, dat u de aarde gemaakt heeft en dat u er al was, ja zelfs voor het begin. Hoe zou u dan dood kunnen zijn?’
Maar God zei: ‘Geloof het, geloof het niet, de mensen zullen het geloven.’

En dus gingen de engelen naar de aarde, gekleed in rouwkleden en met zwarte banden om de vleugels.

‘God is dood,’ schreeuwden ze in de oren van de mensen. ‘God is dood.’ En zie, de mensen geloofden het, ze dansten en vierden feest zoals ze nog nooit eerder hadden gedaan.
Uitbundig riepen ze: ‘Eindelijk kunnen we leven zoals we willen,onbekommerd en zonder angst voor de dood. Eindelijk kunnen we doen wat we heimelijk altijd al wilden, zie er is niemand die op ons toeziet!’

Maar God was niet dood, hij waakte in de hoop dat de mensen hem zouden smeken toch uit zijn dood op te staan. Maar nee, niemand, niemand speet het dat hij dood was. Zo verstreek er weer een eeuw en de wereld ging meer en meer gebukt onder haar eigen bestaan. De mensen leefden als beesten en hun heilloze zielen keerden in leegte naar de aarde terug.

Ondertussen sluimerde het gevoel van onbehagen, onvrede, ja, zelfs ongeluk. Een helse angst heerste over het verloren geweten, levensmoeheid en nutteloosheid verlamden de zielen, de uitgeteerde longen zogen zich vol vuile lucht.

‘Waar is hij dan?’ riep men. ‘Waar is die God? Als hij al bestaat, waarom staat hij dit dan toe?’ En de mens nietig en klein, voelde zich eenzaam.

Toen zei God tegen zijn engelen: ‘Het is tijd. Zeg hen: Niet ik sliep, maar jullie sliepen. Niet ik stierf, maar jullie stierven een zelfverkozen dood. Zie dan, ik verdoe mijn tijd niet met slapenden en doden, ik ben een God van de levenden. Ik leef.’ En terwijl de laatste eenzame kerkklokken luidden, verspreidden de engelen in blijdschap het nieuws en zongen in de oren van de mensen: ‘God staat slechts toe, wat de mensen willen dat hij toelaat. Hij leeft, nu jullie nog.’

Geef een reactie